Skip to Content

Praksis for fortellerkunst

En stor del av studiet er basert på praksis med fokus på framførelse, samt å erfare mulighetene for bruk av muntlig fortelling i grunnskolen.

Gjennomføring

I praksisperioden får du erfaring med å formidle for barn, og å bearbeide og vurdere i samspill med barn. Du planlegger, gjennomfører og vurderer din egen praksis, hvor vi ønsker å se sammenhenger der det flerkulturelle er tilstede.

Som grunnlag for prosjektet må du formulere et interesseområde og en problemstilling. Det fokuseres på din evne til å eksperimentere, reflektere, analysere og vurdere ut fra pedagogiske, etiske og estetiske overveielser. Utviklingsprosjektet forutsetter at du utfører en undersøkelsesprosess i god tid før praksisperioden begynner.

I praksisperioden må du underordne deg de lovene, forskriftene, instruksene og lokale reglene som gjelder ved praksisstedet ditt. Du har også taushetsplikt på lik linje med praksisstedets ansatte, og avlegger et taushetsløfte før du går ut i praksis.

Organisering

Praksisansvarlig har ansvar for å organisere praksisperioden i samarbeid med faglæreren din. Faglæreren har også ansvar for å skaffe deg praksiskontakter og praksissted. Den praksisansvarlige tar kontakt, og inngår kontrakter med praksisstedet og praksiskontaktene.

Arbeidskrav

En del av praksisen danner grunnlag for et utviklingsprosjekt som skal munne ut i en individuell prosjektrapport. Praksisperioden avsluttes med at du skriver en praksisrapport som er gjenstand for formell vurdering.