Skip to Content

Praksis for faglærerutdanningen

Praksisopplæringen er din direkte erfaringer med faglærerprofesjonen. Du utvikler en helhetlig fagkompetanse gjennom en prosess hvor dialog og samhandling fører til utvikling av egen faglæreridentitet og faglærerrolle.

Organisering

Praksisopplæringen organiseres av praksisansvarlig ved avdelingen i samarbeid med studieleder, teamkoordinatorer og faglærere. Praksisopplæringen er veiledet, og går over 13 uker inkludert for- og etterarbeid.

Du må huske på å sette seg inn i de gjeldende lover, forskrifter, regler og instrukser ved praksisskolen eller praksisstedet ditt. Alle som studerer ved en lærerutdanning er underlagt lovbestemt taushetsplikt som gjelder for elever og foresatte.

Gjennomføring

Praksisopplæringen gjennomføres i grupper på to, tre eller fire studenter. Praksisgruppen endres for hver nye praksisperiode.

I gruppene må dere samarbeide i hele praksisperioden for å løse forskjellige oppgaver. Samtidig skal praksisgruppen være en ressurs for deg når du har ansvar for egne undervisningsøkter.

Første studieår

Første studieår omfatter 4,5 ukers praksisopplæring i grunnskolen.

Andre studieår

Andre studieår omfatter 4,5 ukers praksisopplæring i grunnskolen, og det inngår også formidlings -og verkstedpraksis i Nasjonalmuseet.

Tredje studieår

Tredje studieår omfatter 4 ukers praksisopplæring i videregående skole. Det kan være mulig å ha undervisningspraksis i folkehøgskole og andre voksenpedagogiske miljøer.

Arbeidskrav

For å bestå praksis og få lærervitnemålet ditt må alle praksisperioder være vurdert til «Bestått».