Skip to Content

Praksis for drama og teaterkommunikasjon 1

Studiet omfatter dramapraksis og fortellerpraksis.

Gjennomføring

Dramapraksis består av et undervisningsopplegg som er prøvd ut på medstudenter og av om lag fire dagers praksis i vårsemesteret. Fortellerpraksis består av eventyrfortelling i grunnskolen.

Du må i praksisperioden følge deg de gjeldende lovene, forskriftene, instruksene og lokale reglene ved praksisstedet ditt. Du har også taushetsplikt på lik linje med praksisstedets ansatte, og avlegger et taushetsløfte før du går ut i praksis.

Organisering

Teamkoordinator har ansvar for å organisere praksisperioden i samarbeid med faglæreren din. Faglæreren har ansvar for å forberede praksis i samarbeid med teamet og skaffe praksissted.

Faglæreren har også hovedansvaret for å følge deg opp og veilede deg i praksisperioden.

Arbeidskrav

Du må levere en skriftlig rapport om praksisen din. Gjennomføring av praksisperioden er et arbeidskrav og må være vurdert til "Godkjent" for å kunne gå opp til avsluttende vurdering.