Skip to Content

Praksis for billedterapi

Billedterapipraksis inngår i studiet.

Arbeidet ditt med, og refleksjon over bruken av billedterapeutiske metoder som du har brukt i din veiledete praksisperiode har en sentral plass i studiet:

  • Du skal i løpet av første semester finne og foreslå en praksisplass i samarbeid med faglærerne dine. Praksisplassen skal godkjennes av Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Billedterapipraksis starter i andre semester og skal ha et omfang på minimum 60 timer fordelt over andre og tredje semester.
  • Du gjennomfører praksisen din hovedsakelig i grupper med pasienter, klienter eller elever.
  • Du skal trene på selvstendig arbeid i praksisperioden. Minst halvparten av tiden kreves det at du leder arbeidet i samarbeid med praksisstedet.
  • Du får veiledning av lærerne dine. Du må i tillegg ha en kontaktperson på praksisstedet og underordne seg stedets gjeldende lover, forskrifter, instrukser og lokale regler.