Skip to Content

Praksis 1. år

Praksis 1. år består av eit praksisførebuande kurs på hausten og praksis på våren. Kurset er fordelt over to semestre og høyrer til faga BIB1200 Informasjonssystemer (haust) og BIB1100 Bibliotek og samfunn (vår). Det er lagt tre arbeidskrav til kurset, fordelt på dei to faga slik:

BIB1200 Informasjonssystemer (haust)

1. arbeidskrav: tre timar intern minipraksis

BIB1100 Bibliotek og samfunn (vår)

2. arbeidskrav: 20 dagar praksisperiode

3. praksisrapport på 5-6 sider, ca (9.000-10.000 tegn med mellomrom)

Godkjent minipraksis, praksis og praksisrapport er ein føresetnad for å få første studieår godkjend.

Praksisperioden 1. studieår er 20 dagar fra 2. til 31. mai 2019. Påmeldingslenke til nettskjema for å sende inn ønske om praksisted får du i Canvas og på student-eposten din. 

 

Contact us

Do you have problems with or questions about the practical training placement?