Oppgaveskriving for journalistikk og mediefag | Oppgaveskriving | SAM - Student

Oppgaveskriving for journalistikk- og mediefag

Oppgaveskriving for journalistikk- og mediefag

<

Denne malen gjelder for bachelorstudiene i journalistikk, fotojournalistikk, medier og kommunikasjon, masterstudiet i journalistikk og Fagforfatterstudiet.

Vi gjør oppmerksomme på at det kan komme endringer i malen.

Fagtekstmalen 2017 (pdf)