Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Naturfag 2, 1-7. trinn

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30
Term:
Spring 2019
Scope:
Heltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Naturfag 2, vår

Subject code:
G1NAT3500
Credits:
30.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter vår 2019 - Naturfag 2, 1-7. trinn

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Naturfag 2 for 1.-7. trinn.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 4. januar 

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: 4. januar kl 12:30
  • Sted: Pilestredet 52, rom F413
  • Veibeskrivelse til Pilestredet 
  • Studiestartprogram / undervisningsplan blir lagt ut i læringsplattformen Canvas

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Forskningskonferanse

Et arbeidskrav i Naturfag 2 innebærer å reise på forskningskonferanse, og deretter presentere noe fra konferansen for klassen. Vi anbefaler alle studenter å bli med på ASE-konferansen (The Association for Science Education) i januar. Utgifter til reise og konferansen må dekkes av studentene selv. Det anbefales å ta kontakt med kursansvarlig for å få informasjon om eventuell felles organisering av reise. Dersom du ikke har anledning til å være med til ASE, må du ta kontakt med kursansvarlig for å få godkjent et alternativ.

Objektsamling i biologi

Et annet av arbeidskravene i Naturfag 2 er en objektsamling i biologi. Det lønner seg å starte arbeidet med dette så tidlig som mulig, siden det er mye enklere å finne arter ute før snøen faller. Nærmere beskrivelse av arbeidskravet kan fås ved å henvende seg direkte til kursansvarlig.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. 

 

Kontakt oss