Skip to Content

Mentor schemes

HiOA offers several different mentor schemes.

The Learning Centre and Library's Learning Support Centre

The Learning Centre and Library's Learning Support Centre offers guidance by writing mentors to students at all levels and  from all departments.

The writing mentors are experienced students who have been trained to provide guidance on how to write texts. Closer follow-up is available to students who want it,after an assessment by the Learning Support Centre.

Some writing mentors also hold writing courses for fellow students. These courses are very popular, and educational to both the teacher and the course participants.

Several students emphasise the benefit of discussing the text they are writing with others and, not least, being able to test whether they manage to communicate their message in the way they want.

Internationalisation  

The Buddy progamme is administered by the Section for Internationalisation. The scheme is intended to help international students to get off to a good start in their new life in Norway. A buddy helps international students to settle in during their first days in a new country. This could involve anything from showing them around campus to helping them find their way to student housing and showing them the best places to shop for food.

Three or four international students make up a buddy group and are assigned a local HiOA student as their study buddy.

Read more about the buddy experience: Be my Buddy!

Mentorordning for fakultetene

Trenger du en mentor, eller vil du bli en selv? Sjekk ut tilbudet.

Fakultet for helsevitenskap

På Fakultet for helsevitenskap har radiografutdanningen et tilbud om å være studentassistenter. En studentassistent gir i hovedsak faglig veiledning til medstudenter. Det innebærer

 • å være en diskusjonspartner i faglige spørsmål
 • å hjelpe til med skriftlige oppgaver
 • å hjelpe studenter i øvingsavdelingen enten med å bruke apparaturen eller utføre praktiske øvelser
 • å hjelpe å finne fagstoff på nettet og litteratur
 • å arrangere faglige kvelder med tester eller Quiz
 • eventuelt å hjelpe utdanningen med andre oppgaver

Institutt for helse, ernæring og ledelse

Bachelor i sykepleie, studiested Kjeller har studenter som blogger på instituttets hjemmeside. I tillegg er det planer om å bruke studenter til å være med å veilede på åpen øvingspost på kveldstid studieåret 2014-2015.

Bachelor i Facility Management planlegger å bruke andre- og tredjeårsstudenter som studentassistenter i studieåret 2014-2015. 

Ved Institutt for atferdsvitenskap bistår masterstudenter i undervisning på bachelor i læringspsykologi og på ett emne på vernepleie. Masterstudenter har blitt brukt til følgende oppgaver:

 • Gruppeveiledning.
 • Ledelse av seminarer og tilbakemelding på studentframlegg.
 • Retting av og tilbakemelding på reaction-papers.
 • Deltakelse på gjennomføring av tester.
 • Retting av flervalgstester.

Bruk av masterstudenter har vært nyttig for alle parter: avlastende for lærerne, studentene har hatt gode modeller og fått mye individuell tilbakemelding, masterstudentene har fått nyttige erfaringer som hjelpelærere og frisket opp egne kunnskaper og ferdigheter.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

På Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har studentmentorene vært kontaktperson for førsteårsstudentene gjennom hele det første studieåret.

Mentor og førsteårsstudent treffes minst to ganger i halvåret. De bestemmer selv hvor de møtes og hva de tar opp utfra førsteårsstudentens behov.

Erfaringene viser at studentene ofte møtes på kafe eller går sammen til Læringssenter eller Studenttorget. Faglige spørsmål om eksamener og praksisperioder blir diskutert i tillegg til det å bli kjent på OsloMet og å gå inn i en studentrolle. Det viktigste er likevel å bli sett som ny student, noe som gir økt trygghet og trivsel. 

Fakultet for samfunnsvitenskap

Bachelorstudiet i barnevern har flere mentorordninger. To veletablerte ordninger er:

Nattergalen

Gjennom Nattergalen kan studenter bli mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.

Nattergalen har to hovedmål:

 1. Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.
 2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høgere utdanning.

Studenter som medlærere

I seminaret profesjonelle samtaler i emne 1A i første studieår er tredjeårsstudenter medlærere (mentorer) for førsteklassestudenter.


Contact us