Skip to Content

Student informationMasterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling - deltid

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
120
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Forskningsmetode og databehandling, kvalitativ del

Subject code:
MASYD4070
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Forskningsmetode og databehandling, kvantitativ del

Subject code:
MASYD4060
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart høst 2018 - Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling deltid

Studiestart høst 2018 – Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling deltid

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på master  sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling deltid.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 3. september

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hv@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan/Samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Samlinger høsten 2018: uke 36, 38, 46 og 49.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

For emnet MASYD4000 anbefaler vi at du skaffer deg boken under før studiestart. Det er en fordel om du har lest gjennom «Jobb kunnskapsbasert» på forhånd. Resten av litteraturen vil vi gjennomgå ved oppstart av hvert emne.

  • Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V., & Reinar, L. M. (2012). Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok (2. utg. ed.). Oslo: Akribe.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema

Infosenter HV

Phone :
67 23 59 75
Place/Address :
Pilestredet 32
Time/Opening Hours :
10-14 (telefontid 08-15)
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Faglig kontakt