Skip to Content

Student informationMasterstudium i rehabilitering og habilitering

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
120
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Samhandling som ressurs i behandling og rehabilitering

Subject code:
MAREH4100
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Smerte - multidimensjonal vudering og helsefaglig tiltak

Subject code:
MAREH4500
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart høst 2018 - Masterstudium i rehabilitering og habilitering

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 20. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsdato (seks sifre)  og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan/Samlingsdatoer

Undervisningen gis i bolker på hele uker. Samlingene i studieåret 2018/19 er i uke 34, 41, 47, 2, 14 og 17.

Masterstudium i rehabilitering og habilitering er et deltidsstudium, men det er mulig å ha en raskere studieprogresjon. Ta kontakt med faglig ansvarlig Per Koren Solvang hvis du ønsker dette.

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Revidert pensumliste for det første emnet i studiet, MAREH4000 Rehabilitering som kunnskap og praksis, vil være klar i løpet av juni. Da foreligger det også informasjon om hva vi ønsker at dere skal forberede til første samling. Ønsker du å begynne de faglige forberedelsene allerede nå kan du begynne med disse to bøkene:

  • Solvang, P. K. & Slettebø, Å. (Red.) (2012). Rehabilitering: Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Oslo: Gyldendal akademisk [Kap. 1-5, 7-11, 15-19
  • Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: Floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi?Oslo: Gyldendal akademisk [Kap. 1-3, 6, 8.]

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. Spørsmål om det første emnet, "MAREH4000 Rehabilitering som kunnskap og praksis" rettes til helene-lundgaard.soberg@oslomet.no, tlf: 951 09 637.

Kontakt

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema

Infosenter HV

Phone :
67 23 59 75
Place/Address :
Pilestredet 32
Time/Opening Hours :
10-14 (telefontid 08-15)
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Faglig kontakt