Skip to Content

Student informationMasterstudium i empowerment og helsefremmende arbeid

Location:
Kjeller, Skedsmo
Credits:
120
Term:
Spring 2019
Scope:
Heltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Veiledning

Subject code:
MAPO4430
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Brukerperspektivet i helsefremming

Subject code:
MAPO4420
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Krise- og sorgstøttearbeid

Subject code:
MAPO4440
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Forskningsmetode og databehandling, kvalitativ del

Subject code:
MAPO4070
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Forskningsmetode og databehandling, kvantitativ del

Subject code:
MAPO4060
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart høst 2018 - Masterstudium i empowerment og helsefremmende arbeid

Studiestart høst 2018 – Master i empowerment og helsefremmende arbeid

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 14. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Denne dagen er det kun oppmøteregistrering og fotografering som foregår. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid for oppmøteregistrering: 14. august kl. 13.30
  • Sted: Kjeller, Vestre gate
  • ID-registrering og fotografering: kl. 14.00
  • Veibeskrivelse til Kjeller
  • Studiestartprogram (kommer)

På oppstartdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Vi anbefaler at du kjøper følgende to bøker før studiestart:

  • Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Kemm, J. (2015). Health promotion. Ideology, discipline, and specialism. Oxford: Oxford University Press.

Hvis du har lyst til å komme i gang med lesingen tidlig kan du lese kapittel 1 og 2 i Askheim sin bok. Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema

Servicetorget Kjeller

Phone :
67 23 84 85 / 67 23 84 83
Place/Address :
Kunnskapsveien 55
Time/Opening Hours :
08-15
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Faglig kontakt