Skip to Content

Manchester Metropolitan University

Denne avtalen gjelder feltarbeid for studenter ved Master i sosialfag.

Hjemmeside

Nettside til Faculty of Health, Psychology and Social Care, Manchester Metropolitan University

Beliggenhet

Manchester, England

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

1-2 studenter

Hvor mye koster det?

Du søker stipend og lån fra Lånekassen. Ellers er det kostnader knyttet til opphold.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

Studiepoeng for masteroppgave fra OsloMet.

Semestre

Tredje semester for heltidsstudenter; femte semester for deltidsstudenter.

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL test.

For praksisstudenter kreves det spanskkunnskaper.

Hva kan jeg studere?

Du foreslår tema når du søker. Videre vil tema for prosjekt- eller praksis avklares i samråd med veileder.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Annet

Vi gjør oppmerksom på at MMU vil presentere forskningsprosjekter masterstudenter kan skrive om på Mastertorget, januar 2017.

Det tas forbehold om endringer i satser og krav