Skip to Content

Student informationLæringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (Kompetanse for framtidens barnehage)

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

The system can not currently retrieve course data for this program.
Program plan

Studiestart høst 2018 - Videreutdanning i Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. "Kompetanse for framtidens barnehage" er Utdanningsdirektoratets strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014-2020. Studiet er forbeholdt studenter som er tatt opp både gjennom Utdanningsdirektoratets vikar- og stipendordning og på studiet ved OsloMet. Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester.

Målsetningen med studiet Læringsmiljø og pedagogisk ledelse er å utvikle et godt læringsmiljø, både for medarbeidere og barnegruppen. Deltagerne får ferdigheter i å gjennomføre gode utviklings- og læringsprosesser ved bruk av egnede verktøy for god og effektiv prosessledelse. Parallelt arbeider deltagerne med eget aksjonsbasert utviklingsarbeid.

Introduksjonsdag  6. september

Dette er er en oppstartsdag hvor vi introduserer de ulike emnene som kommer i studiet, arbeider med studieteknikk og studiestøtte, presenterre pensum, danner gruppper og gir en del informasjon. 

Undervisningsplan med informasjon om programmet for samlingene vil bli tilgjengelig i læringsportalen Canvas ved studiestart. Tid og sted for oppmøte første samling kommer. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du melde fra til fagansvarlig. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Programplan

I programplan finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenke til programplan finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Dette har du fått informasjon om når du søkte opptak. Som student tatt opp gjennom Utdanningsdirektoratet er det ikke alt du skal gjøre, men ta en kikk på sjekklista for nye studenter

Samlingsdatoer høsten 2018

Introduksjonsdag  er 6. september

Første samling 20. og 21. september

Andre samling 18. og 19. oktober

Tredje samling 15. og 16. november 

Velkommen fra fagansvarlig

Fagansvarlig sender velkomstbrev til alle studenter når det nærmer seg studiestart.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og eller på student.oslomet.no. men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt