Skip to Content

Klage på praksis for lærerutdanningene

Hva gjør du hvis du vil klage på praksislæreren eller praksisstedet?

Klage underveis i praksisperioden

Hvis du ønsker å klage på opplæringen praksislæreren din gir deg, oppfordrer vi deg til å ta det opp med praksislæreren og ikke vente til praksisperioden er slutt. Hvis dette ikke løser problemet, må du ta kontakt med praksiskoordinatoren og skolelederen din.

Du kan be praksiskoordinatoren om veiledning før de tar saken opp med praksislæreren. Hvis du ikke har en praksiskoordinator, må du kontakte den faglæreren som har følger opp praksisperioden.

Du avtaler med praksiskoordinatoren om at han eller hun kommer til praksisstedet sitt. Hvis koordinatoren allerede har vært der i samme periode, kan dette vurderes. Praksiskoordinatoren møter deg for å avklare problemene og gi deg veiledning i hva som skjer videre.

Hvordan klage - trinn for trinn

  1. Du tar saken opp med praksislæreren din.
  2. Hvis problemene ikke er løst etter dette, ber du om et møte med skolelederen. Praksiskoordinatoren din kan delta i møtet hvis du ønsker det.
  3. Før møtet lager du et skriftlig notat om saken. Praksiskoordinatoren din veileder deg i hvordan du gjør dette.
  4. Levér notatet til praksislæreren, skolelederen og praksiskoordinatoren din. Sistnevnte sender en kopi til praksisadministrasjonen ved LUI. Vanligvis deltar paksislæreren i møtet siden det skal være full åpenhet overfor han eller hun.
  5. Møtet ledes av skolelederen. Et referat fra møtet sendes til deltakerne og praksisadministrasjonen. Referatet inneholder hvilke tiltak som skal gjøres, og hvem som er ansvarlig for hva.

Klage etter praksisperioden

  1. Ta kontakt med praksiskoordinatoren din eller praksisadministrasjonen ved LUI. 
  2. Levér inn et skriftlig notat til praksisadministrasjonen, som du får hjelp til å skrive av den du har tatt kontakt med.
  3. Praksisadministrasjonen ved LUI kontakter skolelederen ved praksisstedet ditt.
  4. I samarbeid med skolelederen, vurderer praksisadministrasjonen og studielederen din hva som skal skje videre i saken. Det skal være full åpenhet overfor praksislæreren.

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-mail :
Place/Address :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo