Skip to Content

Fritak fra (godskriving av) enkelte læringsaktiviteter - Tolking i offentlig sektor, grunnmodul

For grunnmodulen i Tolking i offentlig sektor gjelder fritak fra hjemmeeksamen i Tolking i offentlig sektor: yrkesetikk og profesjonskunnskap for studenter som tidligere har tatt emnet i et annet språk. Fritaket inkluderer også visse læringsaktiviteter.

Søknadsfrist er 15. mars i studiets første semester.

Søknadsskjema - Søknad om fritak fra enkelte læringsaktiviteter i Tolking i offentlig sektor (pdf)