Skip to Content

Fritak i Masterstudium i psykisk helsearbeid

Informasjonen gjelder studenter med avlagt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra OsloMet (tidl.HiOA).

Fra og med kull 2018 vil programplanen for masterstudium i psykisk helsearbeid være endret sammenlignet med tidligere. Studenter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra og med kull 2013 kan søke om innpass på inntil 50 studiepoeng ved master for psykisk helsearbeid ved OsloMet – storbyuniversitet. Emner bestått i 2012 eller tidligere innpasses ikke.

Utdanningsplanen vil bli se slik ut for studenter på masterstudium i psykisk helsearbeid med bakgrunn fra psykomotorisk fysioterapi fra og med kull 2013 vår:

År

Sem

Emner

1

1

MAPSD4010 Menneske, psykisk lidelse og det sosiale miljø 20 stp.

MAPSD4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode, 10 stp.

2

MAPSD4310 Forskningsmetoder i psykisk helsearbeid, 10 stp.

2

3 og 4

MAPSD5900 Masteroppgave, 30 stp.

 

 

 

 

 

Hvordan søke fritak:

Her finner dere informasjon om hvordan søke fritak fra enkelt emner: Godskriving av fag (fritak)