Skip to Content

Fritak på grunnlag av tidligere utdanning (Handelshøyskolen ved OsloMet)

Du kan søke fritak dersom du tidligere har bestått høyere utdanning som dekker deler av innholdet i studiet du har fått opptak til.

Dette gjelder for de tre bachelorstudiene: Økonomi og administrasjon, Regnskap og revisjon, Facility Management

Hva kan gi fritak/innpasses

Bestått utdanning fra norsk eller utenlandsk universitet/høgskole kan gi fritak for deler av vårt studium. Det er mest vanlig å søke fritak for enkeltemner på grunnlag av beståtte eksamener. Dersom du har vitnemål for fullført grad kan du også søke om generell innpassing for hele/deler av 1. og 2. år.

Kriterier for å få fritak/innpassing

Det blir vurdert om emnet du har tatt dekker pensum/innhold i det emnet du ønsker fritak for. Det kan være flere eksamener som danner grunnlag for ett emne ved OsloMet.

Slik søker du

Søk for fritak åpner 1.8.2019. Veiledning for levering av søknad skal oppdateres før denne datoen.

 • Du må søke innen 5. september når du begynner i studiet. (Senere i studiet er frist to måneder før den aktuelle eksamen.)
 • Legg ved dokumentasjon: Vitnemål/karakterutskrift, emneplaner/kursbeskrivelser med pensumlister fra året du tok eksamen. Både norsk og engelsk tittel må fremgå.
 • Er emneplaner/kursbeskrivelser tilgjengelige på nettet, skriv dem gjerne ut direkte fra nettet slik at nettadressen blir med i utskrift. Emneplaner uten tydelig henvisning til kilde godtas ikke.
 • Du søker samlet for alle emner du ønsker fritak for i løpet av hele studiet.

Hva bør du gjøre mens du venter på svar (behandlingstid)

 • Normalt vil du få svar på søknaden innen 3-4 uker etter søknadsfristens utløp, forutsatt at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden.
 • Dersom det gjelder utenlandsk utdanning, kan behandlingstid være lenger.
 • Det er ikke garantert at du får fritak.
 • Du blir meldt opp til alle eksamener i 1. semester når du semesterregistrerer deg. Du bør ikke melde deg av før du har fått innvilget fritak.
 • Du bør følge undervisning i emnet og levere eventuelle arbeidskrav inntil du har fått svar på søknaden. Det er ikke mulig å levere arbeidskrav etter fristen hvis du ikke får fritak, og du får ikke tatt eksamen.
 • Skal du ikke følge normal studiemodell, ta kontakt med studieadministrasjonen.

Hvordan påvirker fritak studieløpet

 • Dersom du ønsker å ta emner fra høyere årstrinn parallelt med førsteårsemner, er det mulig, men det kan bli kollisjoner både på timeplan og mellom eksamensdatoer.
 • Det kan være forkunnskapskrav for å ta enkelte emner. Sjekk emneplan før du melder deg opp til eksamen på høyere årstrinn.

Generell innpassing

Studenter som har vitnemål fra høgskolekandidatstudiet i økonomisk-administrative fag kan søke fritak for hele/deler av 1. og 2. år ved et av HHS sine bachelorstudier. Tilsvarende gjelder studenter som har bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller mastergrad i økonomi og administrasjon, og ønsker å søke fritak ved bachelorstudiet i regnskap og revisjon eller Facility Management.

Ved generell innpassing er det ikke krav om at hvert enkelt emne i vårt studium er fullt ut dekket, men det vil bli foretatt en individuell vurdering med hensyn til om du har dekket kravene i visse emner og innen visse fagområder som er spesifikke for det bachelorstudiet du er tatt inn på. Det kan derfor være at du må ta enkeltemner fra 1. og/eller 2. år for å oppfylle kravene til graden ved OsloMet, eventuelt at du ved regnskap og revisjon ikke er kvalifisert for å starte direkte i 3. år.

Annet du bør være klar over

 • Lånekassen: Undersøk med Lånekassen hvordan fritak påvirker ditt forhold til dem.
 • Krav for å få grad/vitnemål fra OsloMet er at du har bestått minst 60 studiepoeng av studiet ved OsloMet. (se Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 2-9)
 • Dersom du allerede har avlagt eksamen ved OsloMet kan du ikke søke fritak for emnet.
 • Dersom du har fått innvilget fritak, og velger å melde deg opp til eksamen ved OsloMet likevel, annulleres fritaket. Du kan ikke søke fritak på nytt for samme emne.