Skip to Content

Godskriving (fritak) på grunnlag av tidligere utdanning

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Handelshøyskolen

Enkeltemner

  • Dersom du har bestått emner som kan innpasses i studieløpet kan du søke godskriving (fritak). Vi forutsetter at faglig innhold dekker pensum og innhold i det enkelte emne hos oss i tilstrekkelig grad.

Generell innpassing av hel grad

  • Dersom du har vitnemål fra enten høgskolekandidatstudiet i økonomisk-administrative fag, eller bachelorgrad i økonomi og administrasjon, kan du søke fritak for hele/deler av 1. og 2. år.
  • Vi foretar en helhetlig faglig vurdering med hensyn til om din tidligere utdanning dekker kravene innen studiets fagområder.

Det er åpent for å søke om fritak i perioden 15.8 – 05.09.

Ha alle nødvendige dokumenter klare for opplastning før du går videre:

  • Karakterutskrift
  • Emneplan (-er) for eksterne emner (bruk gjerne lenke til emneplan på nett, hvis mulig) NB! Fra det året emnet ble avlagt.

 

chatbot-portlet