Skip to Content

Fritak på grunnlag av tidligere utdanning (Handelshøyskolen ved OsloMet)

Du kan søke fritak dersom du tidligere har bestått høyere utdanning som dekker deler av innholdet i studiet du har fått opptak til.

Dette gjelder for de tre bachelorstudiene: Økonomi og administrasjon, Regnskap og revisjon, Facility Management

Hva kan gi fritak/innpasses

Bestått utdanning fra norsk eller utenlandsk universitet/høgskole kan gi fritak for deler av vårt studium. Det er mest vanlig å søke fritak for enkeltemner på grunnlag av beståtte eksamener. Dersom du har vitnemål for fullført grad kan du også søke om generell innpassing for hele/deler av 1. og 2. år.

Kriterier for å få fritak/innpassing

Det blir vurdert om emnet du har tatt dekker pensum/innhold i det emnet du ønsker fritak for. Det kan være flere eksamener som danner grunnlag for ett emne ved OsloMet.

Slik søker du

 • Du må søke innen 5. september når du begynner i studiet. (Senere i studiet er frist to måneder før den aktuelle eksamen.)
 • Søknadsskjema med vedlegg leveres i Informasjonssenteret (i Pilestredet 35). Søknaden kan ikke sendes på e-post.
 • Legg ved dokumentasjon: Vitnemål/karakterutskrift, emneplaner/kursbeskrivelser med pensumlister fra året du tok eksamen. Både norsk og engelsk tittel må fremgå.
 • Er emneplaner/kursbeskrivelser tilgjengelige på nettet, skriv dem gjerne ut direkte fra nettet slik at nettadressen blir med i utskrift. Emneplaner uten tydelig henvisning til kilde godtas ikke.
 • Du søker samlet for alle emner du ønsker fritak for i løpet av hele studiet.

Hva bør du gjøre mens du venter på svar (behandlingstid)

 • Normalt vil du få svar på søknaden innen 3-4 uker etter søknadsfristens utløp, forutsatt at all nødvendig dokumentasjon er vedlagt søknaden.
 • Dersom det gjelder utenlandsk utdanning, kan behandlingstid være lenger.
 • Det er ikke garantert at du får fritak.
 • Du blir meldt opp til alle eksamener i 1. semester når du semesterregistrerer deg. Du bør ikke melde deg av før du har fått innvilget fritak.
 • Du bør følge undervisning i emnet og levere eventuelle arbeidskrav inntil du har fått svar på søknaden. Det er ikke mulig å levere arbeidskrav etter fristen hvis du ikke får fritak, og du får ikke tatt eksamen.
 • Skal du ikke følge normal studiemodell, ta kontakt med studieadministrasjonen.

Hvordan påvirker fritak studieløpet

 • Dersom du ønsker å ta emner fra høyere årstrinn parallelt med førsteårsemner, er det mulig, men det kan bli kollisjoner både på timeplan og mellom eksamensdatoer.
 • Det kan være forkunnskapskrav for å ta enkelte emner. Sjekk emneplan før du melder deg opp til eksamen på høyere årstrinn.

Generell innpassing

Studenter som har vitnemål fra høgskolekandidatstudiet i økonomisk-administrative fag kan søke fritak for hele/deler av 1. og 2. år ved et av HHS sine bachelorstudier. Tilsvarende gjelder studenter som har bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller mastergrad i økonomi og administrasjon, og ønsker å søke fritak ved bachelorstudiet i regnskap og revisjon eller Facility Management.

Ved generell innpassing er det ikke krav om at hvert enkelt emne i vårt studium er fullt ut dekket, men det vil bli foretatt en individuell vurdering med hensyn til om du har dekket kravene i visse emner og innen visse fagområder som er spesifikke for det bachelorstudiet du er tatt inn på. Det kan derfor være at du må ta enkeltemner fra 1. og/eller 2. år for å oppfylle kravene til graden ved OsloMet, eventuelt at du ved regnskap og revisjon ikke er kvalifisert for å starte direkte i 3. år.

Annet du bør være klar over

 • Lånekassen: Undersøk med Lånekassen hvordan fritak påvirker ditt forhold til dem.
 • Krav for å få grad/vitnemål fra OsloMet er at du har bestått minst 60 studiepoeng av studiet ved OsloMet. (se Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 2-9)
 • Dersom du allerede har avlagt eksamen ved OsloMet kan du ikke søke fritak for emnet.
 • Dersom du har fått innvilget fritak, og velger å melde deg opp til eksamen ved OsloMet likevel, annulleres fritaket. Du kan ikke søke fritak på nytt for samme emne.