Skip to Content

Bli kjent-aktiviteter

Forslag til aktiviteter for å bli bedre kjent

Navneleker

  1. En person sier navnet sitt. Personen ved siden av må gjenta dette navnet, og si sitt eget navn. Deretter må tredjemann gjenta disse to navnene, pluss sitt eget navn. Slik fortsetter det. Dersom noen ikke greier alle navnene foran seg må man starte på nytt.
  2. En versjon av navneleken over. I tillegg til å si sitt eget navn, må man finne på et kallenavn på samme bokstav som navnet sitt begynne med, f.eks. «Tom Tøff». Så må nestemann gjenta navnet og kallenavnet til personen ved sin side, pluss sitt eget navn og kallenavn. Slik fortsetter det.
  3. Den første personen sier navnet sitt, og en ting som begynner på samme bokstav, f.eks «Tom Tønne». Nestemann må gjenta navnet og tingen, pluss si sitt eget navn og et annet ord på samme bokstav. Slik fortsetter det til alle har gjentatt rekken med navn og ting.
  4. En starter med å si navnet sitt og mime en aktivitet man liker, f.eks. å stå på ski. De andre må gjette hva personen liker å gjøre.

Speed Friending

En versjon av speed dating. Alle deltakerne stiller seg i to rekker: altså alle setter seg ovenfor hverandre. En fadder tar tiden. Alle får to minutter på tomannshånd til å «speedfriende». Når klokken ringen, flytter én rad seg til høyre.

Knutemor

Om å lage en menneskelig knute, for så løse den opp igjen uten å bryte lenken.

Hodeskalle

Alle deltakerne skriver en person på en lapp. F. eks Michael Jackson, Olebrum, Kongen, Marit Bjørgen osv. Gi lappen til personen på din høyre side. Lappen skal festes i pannen med teip slik at de andre deltakerne kan se hva det står. Deretter begynner en person med å stille ja/nei spørsmål for å finne ut hvilken person han eller hun er. F. eks: ”er jeg fra Norge?” Får man nei på et spørsmål går runden videre til nestemann. Får man derimot ja på spørsmålet, kan man fortsette å stille spørsmål helt til man får nei. Her er det om å gjøre å gjette seg til hvilken person man er først.

Mimelek

Skriv ned en haug av forskjellige ting på lapper. Eks: kjente personer, sportsgrener, dyr osv. Del inn lag i x antall personer, trekk en lapp og prøv å mime slik at de andre på laget gjetter det.

Sant/usant

Hver person kommer med en påstand om seg selv. De andre personene gjetter om påstanden er sann eller usann ved å holde en tommel opp (sann) eller tommel ned (usann). En påstand kan f. eks være ”Jeg har hoppet i fallskjerm”

Quiz

Del inn i lag og sett i gang en quiz. Det kan f. eks være en musikk-quiz hvor lagene enten skal skrive ned artist/sang eller reise seg opp for å svare. Laget med flest poeng vinner!

Mot slutten av uken – «Hvor-godt-kjenner-dere-hverandre-leker»

Lek1

Alle sitter i ring, så skal en person prøve å beskrive en annen person i faddergruppen ved å finne ting/ gjenstander denne personen likner på. Eksempel: Hvilken farge vedkommende hadde vært, hvilken årstid, møbel, dyr, nasjonalitet, hvilken type sjokolade osv. De andre i gruppen skal forsøke å gjette hvem man beskriver.

Lek2

Alle skriver ned hyggelige ting eller påstander om personer i faddergruppen på lapper som legges i en kurv; ca. fem- syv lapper hver. Deretter trekkes en lapp fra kurven av gangen og gruppen skal prøve å gjette hvem påstanden handler om.