Skip to Content

Om Fronter

Om Fronter

Eksamen i Fronter ved Fakultet for helsefag

Studieåret 2014/2015 vil Fronterteamet ved fakultetet håndtere alle eksamensinnleveringer ved HF i Fronter. Dette inkluderer masteroppgaver.

Eksamensrommene i Fronter opprettes ca. 8 dager før eksamen. Du har tilgang til rommet til sensuren er registrert. Resultat av sensuren finner du på StudentWeb. Du får normalt opp rommet som en egen fane i Fronter ved siden av Dagens.

 

Navngi filene riktig

Ved alle eksamener i Fronter er det svært viktig at du navner filen(e) riktig slik at sensorene finner de besvarelsene de skal sensurere. Feil navning kan føre til at sensuren forsinkes fordi sensorene ikke finner alle besvarelser.

Videre er det viktig at du ved anonyme eksamener som leveres med kandidatnummer fjerner metainformasjonen og forfatterinformasjonen fra fila, hvis ikke vil du ikke være anonym for sensor.

 

 

Contact information Fronter

If you have any questions relating to Fronter, you must contact your faculty via e-mail.