Skip to Content

Birmingham Institute of Art and Design- Birmingham City University

Studenter ved kunst og design, begge studieretninger, og faglærerutdanningen kan reise hit i studiets femte semester.

Studenter fra drama kan søke om å dra på utveksling hit i fjerde eller femte semester.

Studenter ved master i estetiske fag kan reise hit i studiets tredje semester.

Hjemmeside

Hovedsiden til BCU

Beliggenhet

Birmingham, Storbritannia

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

23 500 (5 500 innen kreative fag)

Hvor mye koster det?

Erasmus studenter er fritatt fra skolepenger og vil i tillegg få Erasmus+ stipend fra OsloMet om innstilles til utreise.

Studiepoeng

30 credits tilsvarer 30 ECTS

Semestre

Høstsemesteret: ca. 21. september til midten av februar (inkl. eksamensperiode)

Vårsemesteret:

Språkkrav

Engelsk B2

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Studentene velger å følge ett semester ved et relevant bachelor- eller masterprogram. Les mer om studietilbud her.

Annet

Les mer om bolig her

Les annen informasjon her

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

chatbot-portlet