Skip to Content

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning -Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke, emne 1, barnehage

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte tirsdag 28. august 2018

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Tirsdag 28. august klokken 14.30
  • Sted: kommer
  • Veibeskrivelse til Pilestredet

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Tirsdag 18.9. kl. 12.30 – 18.15
Onsdag 19.9. kl. 9.00 – 15.15
Tirsdag 16.10. kl. 14.30 – 19.15
Tirsdag 20.11. kl. 14.30 – 19.15
Tirsdag 8.1. kl. 14.30 – 19.15
Tirsdag 12.2. kl. 12.30 – 18.15
Tirsdag 26.2. kl. 12.20 – 18.15
Tirsdag 26.3 kl. 12.30 – 18.15

På samlingene på ettermiddagstid vil det bli lagt inn en matpause (ordinær lunsjpause på dagtid). Mat kan kjøpes i kantinene ved OsloMet.

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du til første samling kjøper boken:
Boge, M.; Markhus, G.; Moe, R. og Ødegaard, E.E. (2009). Læring gjennom veiledning. Meningsskaping i gruppen (2.utg). Bergen: Fagbokforlaget.

Begynne gjerne å lese på denne før studiestart. Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart.

I studiet er arbeidskravene knyttet opp til veiledning enten av studenter, nyutdannede eller kollegaer. Begynn gjerne å tenke på hvem som kan være aktuelle å veilede for deg.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.