Skip to Content

Amartya, Argentina

Denne avtalen gjelder for studenter ved Master i sosialfag.

Hjemmeside

Nettsiden til Amartya.

Beliggenhet

Buenos Aires, Argentina

Undervisningsspråk

Spansk

Antall studenter

5 studenter

Hvor mye koster det?

Du søker reisestøtte fra Lånekassen. Kostnader knyttet til boopphold vil forekomme.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 studiepoeng fra OsloMet.

Semestre

Ett semester fra uke 38-47.

Språkkrav

Det stilles krav om spanskkunnskaper dersom du skal reise ut på praksisopphold.

Ved prosjektopphold ønskes det kjennskap til spansk. Ellers kreves karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL test

Hva kan jeg studere?

Du foreslår tema når du søker. Videre vil tema for prosjekt- eller praksis avklares i samråd med veileder.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav