Skip to Content

Alice Salomon Hochschule Berlin

Dette gjelder praksis i Berlin gjennom Alice Salomon University. 

Hjemmeside

Nettside til Alice Salomon Hochschule Berlin

Beliggenhet

Berlin, Tyskland

Arbeidsspråk på praksisstedet

Tysk (og noe engelsk)

Antall studenter

1-2 studenter

Praksissteder

Vi har en liste over praksissteder i Berlin. Det er praksissteder for tysk-, engelsk-, tyrkisk-, spansk-, og portugisisktalende studenter. Ut fra våre erfaringer er det vanskelig å finne et praksissted som bruker andre språk enn tysk. Ta kontakt med Stuart for mer informasjon.

Hvor mye koster det?

Du søker basis- og reisestøtte fra Lånekassen og Erasmus+ reisestipend (på rundt 3.500kr i måneden). Ellers er det kostnader knyttet til opphold.

Studiepoeng

30sp (fra OsloMet)

Semestre

Praksisperiode:

Sosialt arbeid: uke 37-48*

Barnevern: uke 35-48*

*merk at dette kan endres

Språkkrav

Dokumentasjon av tysk språklig fremstillingsevne. Hvis det er praksissted hvor engelsk er brukt, må man ha karakteren '4' i engelsk fra videregående (grunnleggende forståelse av tysk vil også kreves).  Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL test

Hva kan jeg jobbe med?

Man tar utgangspunkt i Alice Salamons utvalg av praksissteder, og velger utfra det. 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav