Skip to Content

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie

Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

Studenter fra kunst og design, kunst og formidling, kan søke om å dra på utveksling hit i studiets femte semester

Studenter fra master i estetiske fag kan søke om å dra på utveksling hit i studiets tredje semester

Hjemmeside

Hovedsiden til institusjonen 

Beliggenhet

Krakow, Polen

Undervisningsspråk

Polsk og engelsk

Antall studenter

Ca. 1200

Hvor mye koster det?

Erasmus studenter er fritatt fra skolepenger og vil i tillegg få Erasmus+ stipend fra HiOA om innstilles til utreise.

Studiepoeng

30 credits tilsvarer 30 ECTS

Semestre

Høstsemesteret: begynnelsen av oktober til begynnelsen av februar (inkl. eksamensperiode)

Språkkrav

Engelsk B1

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Du velger fag fra det fakultetet du finner mest relevant. Les mer om de ulike fakultetene her 

Annet

Les om praktisk informasjon (se venstre meny).

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav