Skip to Content

Aalto-Yllopisto Taiteiden ja suunittelun korkeakoulo

Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Avtale kun for master i estetiske fag, studieretning kunst i samfunnet/ NoVA masterprogram.

Studenter ved master i estetiske fag kan reise hit i studiets tredje semester.

Hjemmeside

http://www.aalto.fi/en/

http://www.nova-master.dk/

Beliggenhet

Helsinki, Finland

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca. 20 000

Hvor mye koster det?

Erasmus studenter er fritatt fra skolepenger og vil i tillegg få Erasmus+ stipend fra HiOA om innstilles til utreise.

Studiepoeng

30 credits tilsvarer 30 ECTS

Semestre

Vårsemesteret: fra begynnelsen av september til midten av januar (inkl. eksamensperiode)

Språkkrav

Engelsk B2

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Studenter ved NoVA følger et forhåndsdefinert utvekslingssemester, inkludert online kurs.

Annet

Praktisk info om bolig finner du her:

http://www.aalto.fi/en/studies/about/housing_for_students/#bachelor_and_master_student

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav