Droppe til innhold

Eksamensdatoer master i sosialfag

Her publiseres eksamensdatoer for ordinær og ny/utsatt eksamen ved master i sosialfag.

Detaljert informasjon finner du i Studentweb og Fronter

Kandidatnummer, tid og sted for eksamen finner du på Studentweb. Eksamensoppgaveteksten for hjemmeeksamen publiserer alltid i emnerommet på Fronter. Innlevering av hjemmeeksamen er på Eksamenskontoret i Pilestredet 46 hvis ikke annet oppgis.

Informasjon om oppmelding og avmelding til ny/utsatt eksamen.

Datoer for ordinære eksamener høsten 2015

  • SFF4000 Samfunnsvitenskapelig teori. Skoleeksamen 6 timer, 25.9.2015 kl. 09:00-15:00.
  • SFV4500 Velferd som tekst. Prosessoppgave, 28.10. 2015. Innlevering kl 12:00
  • SSA4000 Sosialt arbeid og sosialpedagogikk. Hjemmeeksamen 2.11.-9.11.2015. Utlevering og innlevering kl. 12:00
  • SFB5100 Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge. Skoleeksamen 6 timer, 30.11.2015, kl. 09:00-15:00
  • SFF5000 Vitenskapsteori. Skoleeksamen 6 timer, 4.12.2015. 09:00-15:00.
  • SSA4100, SOS-O Sosial- og velferdspolitikk.  1.12.2015. Innlevering kl. 12:00
  • SSA4100, SOS-S Sosial- og velferdspolitikk. Skoleeksamen 3 timer 11.12.2015, kl. 09:00-12:00
  • SBV4000 Barnevern og kunnskap. Hjemmeeksamen 11.12.-18.12.2015. Utlevering og innlevering kl 12.00

Kontakt oss