Droppe til innhold

Viktig informasjon om eksamen ved utfasing av fireårig grunnskolelærerutdanning

Hele strukturen og innholdet i den nye grunnskolelærerutdanningen er endret fra høsten 2017. Det blir derfor arrangert utfasende eksamener i en avgrenset periode for at studenter som mangler eksamener, skal få fullført utdanningen sin.

Viktige lenker

Høsten 2017 startet ny femårig grunnskolelærerutdanning. Denne utdanningen erstatter den fireårige grunnskolelærerutdanningen.

I Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) står det følgende om fag eller emner som opphører:

§ 5-7.Vilkår for ny og utsatt eksamen

[…]

(4) For fag eller emner som opphører gjelder følgende: dersom det etter ny eller utsatt eksamen fortsatt gjenstår studenter som ikke har bestått eller har hatt gyldig fravær, kan det etter søknad arrangeres en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal arrangeres innen ett år etter siste ordinære eksamen.

Fire utfasende eksamener i hvert emne

Fakultet lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har besluttet at hver utfasende eksamen skal arrangeres fire ganger etter siste ordinære, altså tre ganger mer enn det forskriften krever. Det er en forutsetning at du har gyldige eksamensforsøk for å kunne melde deg til en av de utfasende eksamenene.

Søknad om fjerde eksamensforsøk

I særlige tilfeller kan det gis dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk. Les mer om søknad om fjerde eksamensforsøk

Hvordan fullføre utdanningen min?

Hvis du er aktiv student med studierett på fireårig grunnskolelærerutdanning og mangler en eller flere eksamener, kan du melde deg opp på vanlig måte i Studentweb til eksamenene vi arrangerer.

Hvis du ikke lenger er student på fireårig grunnskolelærerutdanning (har sluttet, fått inndratt studieretten etc.), kan du enten

  1. søke om å avlegge eksamen som privatist. Her finner du søknadsskjema om å avlegge eksamen som privatist.

eller

  1. søke nytt opptak til femårig grunnskolelærerutdanning via Samordna opptak, og etter opptak søke om å få innpasset emnene du har fra fireårig grunnskolelærerutdanning. Her finner du Samordna opptak.

Oversikt over utfasende eksamener

Under finner du oversikt over alle eksamener som utfases og tidspunkt for når de vil bli arrangert.

Vær oppmerksom på at du ha gyldige forsøk igjen for å kunne melde deg opp til en utfasende eksamen. Vær også oppmerksom på at 4. utfasende eksamen vil være absolutt siste mulighet for å gjennomføre eksamen. Etter dette må du søke nytt opptak til femårig grunnskolelærerutdanning via Samordna opptak, og etter opptak søke om å få innpasset tidligere utdanning. 

 

Grunnskolelærer 1.-7. trinn

Første studieår
G1NOR1100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3.utfasende eksamen 4.utfasende eksamen (siste)
Høst 2016 Høst 2017 (november/desember) Februar 2018 (mest sannsynlig uke 8) Høst 2018 (november/desember) Februar 2019 (mest sannsynlig uke 8)
G1NOR1200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig i uke 31 eller 32) Vår 2018 (april/mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig i uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
G1MAT1100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2018 (april/mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
G1PEL1100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Februar 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar 2019
Andre studieår
G1MAT2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Høst 2019 (november/desember) Februar 2020 Høst 2020 (november/desember)
G1PEL2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G1ENG2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G1ENG2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G1KRØ2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G1KRØ2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G1KOH2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G1KOH2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G1MUS2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G1MUS2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G1NAT2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G1NAT2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)

 

Grunnskolelærer 5.-10. trinn

Første studieår
GLPEL1ÅR5-10
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3.utfasende eksamen 4.utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2018 (april/mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
GLU-NOR-E1
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2016 Høst 2017 (november/desember) Februar 2018 (mest sannsynlig uke 8) Høst 2018 (november/desember) Februar 2019 (mest sannsynlig uke 8)
GLU-NOR-E2
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2018 (april/mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
GLU-NOR-E3
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2018 (april/mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
GLU-ENG-E1
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2016 Høst 2017 (november/desember) Februar 2018 (mest sannsynlig uke 8) Høst 2018 (november/desember) Februar 2019 (mest sannsynlig uke 8)
GLU-ENG-E2-S
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2018 (april/mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
GLU-ENG-E3
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2018 (mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
GLMATMUN5-10
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2016 Høst 2017 (november/desember) Februar 2018 (mest sannsynlig uke 8) Høst 2018 (november/desember) Februar 2019 (mest sannsynlig uke 8)
GLMATHJE5-10
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2018 (april/mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
GLMATSKR5-10
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2017 August 2017 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2018 (april/mai/juni) August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (april/mai/juni)
Andre studieår
GLPEL2ÅR5-10
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
GLU-NOR-E4
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
GLU-ENG-E4
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
GLMATUTM5-10
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G5KRØ2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G5KRØ2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G5MUS2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G5MUS2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G5NAT2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G5NAT2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
G5RLE2100
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
G5RLE2200
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
GLSAM-E1-510
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Høst 2017 Februar/mars 2018 Høst 2018 (november/desember) Februar/mars 2019 Høst 2019 (november/desember)
GLSAM-E2-510
Går/gikk ordinært for siste gang 1. utfasende eksamen 2. utfasende eksamen 3. utfasende eksamen 4. utfasende eksamen (siste)
Vår 2018 August 2018 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2019 (mai/juni) August 2019 (mest sannsynlig uke 31 eller 32) Vår 2020 (mai/juni)
 

 

Kontaktinformasjon

Benytt vårt kontaktskjema hvis du har spørsmål om studierett, eksamensforsøk, hvordan søke om å avlegge eksamen som privatist eller hvis du trenger hjelp til oppmelding til eksamener. Vi hjelper deg med å avklare situasjonen din og henviser deg til andre dersom det er behov for det.