Droppe til innhold

Eksamensbesvarelser i Fronter

Hvordan du leverer hjemmeeksamen og skriftlige oppgaver i Fronter.

NB!  Gjelder ikke studenter ved Fakultet for helsefag. HF-studenter følger veiledningen Eksamen i Fronter ved Fakultet for helsefag.   

Det du trenger å vite om innlevering i Fronter:

Tid og sted for eksamen

Du finner tid og sted for ut- og innlevering av hjemmeeksamener i Studentweb, under Aktive emner. Der vil det også stå om en innlevering skal leveres i Fronter.

Kandidatnummer

 • Du skal normalt ikke skrive navn på besvarelsen. Dette for å sikre at eksamensbesvarelsen din er anonym.
 • Bare unntaksvis skal besvarelser merkes med navn. Dette gjelder blant annet i situasjoner hvor kandidatene har fått veiledning og anonymitet derfor ikke er mulig.
 • Kandidatnummer finner du i Studentweb, under Aktive emner.

Fronter-rommet og innleveringsmappen

 • Fronter-rommet for en eksamen finner du under Rom > Vis romliste > Alle rom i god tid før eksamen.
 • Fronter-rommet heter normalt Eksamen i EMNEKODE_ÅR_SEMESTER. Emnekoden for din eksamen finner du i Studentweb, under Aktive emner.
 • Innleveringsmappen i Fronter-rommet åpner vanligvis 10 dager før innlevering og stenger nøyaktig på klokkeslettet for innleveringsfristen.

Filnavn på besvarelsen

Det er viktig at du gir filen/dokumentet du leverer korrekt navn, slik at besvarelsen blir sortert riktig og kommer til riktige sensorer. Hvordan du skal navngi filen står forklart i Fronter-rommet.

Normalt skal filnavnet bestå av kandidatnummer, emnekode og innleveringsdato.

 • Kand000_EMNEKODE_ddmmåå

Dersom du ikke navngir filer/dokumenter som angitt, men bruker en selvvalgt oppgavetittel, kan dette forsinke sensureringen.

Vedlegg

Normalt skal vedlegg legges til som ekstra sider bakerst i besvarelsen, slik at du bare leverer ett dokument.

Dersom dette ikke er mulig (pga. forskjellig filformater e.l.), skal du navngi hoveddokumentet og vedleggene slik:

 • Kand000_EMNEKODE_ddmmåå
 • Kand000_EMNEKODE_ddmmåå_vedlegg1
 • Kand000_EMNEKODE_ddmmåå_vedlegg2

På noen eksamener kan det være avvikende instrukser om vedlegg (f.eks. bruk av zip-mapper), men da vil det ligge informasjon om dette i Fronter-rommet.

Hvordan fjerne metadata (forfatterinformasjon) fra dokumenter

For å sikre anonymitet overfor sensor bør alle kandidater fjerne metadata (forfatterinformasjon) fra filene de leverer. Her finner du veiledninger for hvordan du fjerner metadata fra Word- og PDF-filer.

Innleveringsrommet i Fronter

I innleveringsrommet er det en kort informasjonstekst om innleveringen, og lenke til innleveringsmappen.

 • Last opp filen din, gi den navn (se instruks over), og lagre.
 • Etterpå vil du kunne se at besvarelsen ligger i innleveringsmappen.

Gruppeinnleveringer i Fronter

 • Det holder at en fra gruppen leverer for alle.
 • Det er viktig at filen som leveres har alle kandidatnumrene i filnavnet.
 • I dialogboksen hvor du laster opp filen og gir den navn, velger du også Tilpass eiere > Gruppeinnlevering. Da får du opp en liste over medstudenter som er oppmeldt til eksamen, og kan hake av for de andre i gruppen. Alle i gruppen vil da se besvarelsen i sin innleveringsmappe.

Etter innleveringsfristen

Det er bare studieadministrasjonen ved ditt fakultet som har tilgang til Fronter-rommene som brukes til eksamen. Sensorene har ikke tilgang. Studieadministrasjonen videresender besvarelsene til sensor. Det er derfor svært viktig at du bruker riktig kandidatnummer i filnavnet.

Forsidemaler

Dersom fakultetet ditt ønsker at du skal bruke forsidemaler, finner du disse i Fronter-rommet.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 1. etasje.
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret i P46 og telefon er bemannet alle hverdager utenom onsdager, 09.00-12.00(telefon 15.00), e-post: man. - fre. kl. 09.00 - 15.00.

Sykmelding for eksamen og klage på karakter leveres til ditt fakultet.