Droppe til innhold

Dysleksi

Har du lese- og skrivevansker? Tilrettelegging kan gjøre studiehverdagen din lettere.

Individuell utdanningsplan

Har du dokumentert dysleksi/ lese- og skrivevansker kan du søke om å få en individuell utdanningsplan. Dette innebærer at du får muligheten til å bruke lengre tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med ditt fakultet for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Alternativ eksamensform

I noen tilfeller kan du også søke om alternativ eksamensform. Undersøk med fakultetet ditt hva som er mulig på ditt studium.

Lydbøker

Undersøk om pensumbøkene dine kan være tilgjengelige som lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB).

Program for lese- og skrivestøtte

Programmene LingDys og Textpilot kan være god skrivestøtte for deg med dysleksi. Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral om støtte til innkjøp. NAV gir ikke støtte til innkjøp av PC.

Eksamen

Du kan søke om en tilrettelagt eksamen. Tilrettelegging kan for eksempel være utvidet tid eller tilgang på PC.

 

Kontaktinformasjon

Kjeller - Pilestredet - Sandvika

E-post :
Sted/Adresse :
Kjeller - Pilestredet - Sandvika
Url :
Henvendelse via kontaktskjema

Henvendelser per e-post må inneholde fullt navn, studieprogram og evt. studentnummer, men ikke hele fødselsnummeret ditt. Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om diagnose.

chatbot-portlet