Droppe til innhold

Doncel, Argentina

Hjemmeside

Nettsiden til Doncel.

Beliggenhet

Buenos Aires, Argentina

Undervisningsspråk

Spansk

Antall studenter

5 studenter

Hvor mye koster det?

Du søker Lånekassen om reisestøtte. Kostnader knyttet til boopphold vil forekomme.

Studiepoeng

30 studiepoeng fra OsloMet.

Semestre

Ett semester fra uke 38-47.

Språkkrav

For praksisstudenter kreves det spanskkunnskaper.

Det er ønskelig at prosjektstudenter innehar spanskkunnskaper. Ellers kreves karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL test

Hva kan jeg studere?

Du foreslår tema når du søker. Videre vil tema for prosjekt- eller praksis avklares i samråd med veileder.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav