Desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere | Regelverk - Student

Desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

Desentralisert eksamen for toppidrettsutøvere

Søknad om å gjennomføre desentralisert eksamen for studenter med toppidrettsstatus

Søknadsfrist: senest 1 måned før eksamen

Ved avvikling av skoleeksamen utenfor OsloMet må studenten selv gjøre avtale med Olympiatoppen eller en annen utdanningsinstitusjon (universitet, høgskole, privatistkontor, videregående skole) og oppgi kontaktperson til OsloMet. 

Det er en forutsetning at desentralisert eksamen ikke medfører merutgifter i forbindelse med leie av lokaler/eksamensvakter.

Eksamen skal gjennomføres i samsvar med OsloMets regler og retningslinjer

Etternavn:

Fornavn:

Studentnr.

Tlf./e-post:

Fakultet

Utd.program

Studieår:

Adresse:

Jeg søker om å få avvikle desentralisert eksamen i:

Emnekode

Emnenavn

Eksamens dato

Eksamenssted

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:
__­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________
Tlf./E-post:     
_____________________________________________________

Skjemaet sendes til:

OsloMet - storbyuniversitetet
Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer
Pb. 4, St. Olavs plass
0130 Oslo