Droppe til innhold

Casa Verde

Gjelder kun prosjekt.
 

Hjemmeside

Casaverde

Beliggenhet

Penitas, Nicaragua

Undervisningsspråk

Spansk

Antall studenter

10 studenter

Mulige prosjekttemaer:

  • Drug and alcohol abuse
  • Unemployment
  • Gentrification
  • Impact of tourism
  • Diet and nutrition
  • Health and exercise (especially amongst women)
  • Waste management and environmental impact
  • Housing standards and living conditions
  • Education and career opportunities

Hvor mye koster det?

Du søker stipend og lån fra Lånekassen. Ellers er det kostnader knyttet til opphold (omtrent 50-70US per dag inkl. kost og losji, transport, m.m.).

Overnatting og spanskkurs

http://www.casaelisa.info/

Studiepoeng

Les din programplan for informasjon.

Semestre

Ett semester fra uke 38-49.

Språkkrav

To personer i gruppe må kunne snakke flytende spansk. Krav om spanskkunnskaper for øvrige gruppemedlemmer.

Hva kan jeg forske på og skrive om?

Du foreslår tema når du søker. Videre vil tema for prosjekt- eller praksis avklares i samråd med veileder.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav