Droppe til innhold

Ball State University

Hjemmeside

BSUs nettside

Sider for internasjonale studenter

Beliggenhet

Muncie, Indiana

Antall studenter

Ca. 21.000

Karakterkrav

Ball State krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Ball State krever engelsktest; TOEFL (79/550) eller IELTS (6,5).

Hva kan jeg studere?

Informasjon kommer

Studiepoeng

15 credits pr. semester tilsvarer 30 studiepoeng på bachelornivå (som regel 12 på masternivå)

Må jeg betale skolepenger?

Nei, du må ikke betale skolepenger. Et begrenset antall gratisplasser er tilgjengelig.  Antall plasser vil variere fra år til år. Høsten 2019  er det 2 gratisplasser tilgjengelig for OsloMet-studenter.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: September–desember

Andre semester: Januar–mai

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig.

Annet

Avtalen kan i utgangspunktet benyttes av både bachelor- og masterstudenter, men merk at det kreves en egen godkjenningsprosess for søknad til masterkurs (graduate courses). Søknad til kurs innen kunst, drama/teater og musikk krever en portfolio.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om studiestedet, skolepenger og krav til studiebelastning.


chatbot-portlet