StudentinformasjonBachelorstudium i regnskap og revisjon

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Bedriftsøkonomi

Emnekode:
ØABED1100
Studiepoeng:
7.5
Pensumliste Emneplan Timeplan

Makroøkonomi I

Emnekode:
ØASØK1100
Studiepoeng:
7.5
Pensumliste Emneplan Timeplan

Statistikk

Emnekode:
ØAMET1100
Studiepoeng:
7.5
Pensumliste Emneplan Timeplan

Organisasjonspsykologi

Emnekode:
ØAADM1100
Studiepoeng:
7.5
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan