Bachelorstudium i faglærer i design, kunst og håndverk - Student

Studieoversikt Offentlig

Bachelorstudium i faglærer i design, kunst og håndverk Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.

Programplan

Studiestart - bachelorstudium – faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

Studiestart - bachelorstudium – faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på faglærerutdanningen.

NB! Fra høsten 2022 tilbyr vi ikke opptak til faglærerstudiet, men starter opp lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, design, kunst og håndverk for 1-13. trinn: 5-årig lærerutdanning i design, kunst og håndverk for trinn 1-13 (oslomet.no)

Obligatorisk oppmøte 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag, hvis du ikke møter mister du studieplassen din.  

Husk å takke ja   

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden på  Samordna Opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i  nettsøknaden din på Samordna Opptak  så fort som mulig for å endre svaret ditt til nei. 

Sjekklisten for nye studenter   

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.    

Tilgang til OsloMet sine systemer   

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.     

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag.    

En del studenter vil ha noe digital undervisning gjennom høstsemesteret.  Installer og gjør deg kjent med Zoom så fort du har fått en aktiv IT-konto. Les mer om hvordan vi bruker Zoom på OsloMet.

Fadderordningen    

Her finner du alle fadderprogrammene ved OsloMet.     

Syk første studiedag og fritak for fag    

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:    

  • Fullt navn    
  • Studium    
  • Dato og klokkeslett for når du kan møte   

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.    
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

Første studiedag blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert på og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.    

Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.    

Politiattest   

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart.  Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest.    
Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.   

Tuberkulose og MRSA   

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA.    

Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.   

Utstyr

Studiet legger opp til praktisk arbeid med materialer innen tegning, maling, tekstil og leire. Du vil trenge tegne- og malesaker, ull, garn, strikkepinner, broderiramme og diverse sysaker i løpet av studiet. Innkjøpsliste vil bli lagt ut i læringsplattformen Canvas etterhvert. Vi anbefaler også Ipad. Du trenger ikke å ha med deg noe spesielt første dagen.

Obligatoriske aktiviteter og Covid-19

Mange emner har obligatorisk undervisning/aktivitet som krever fysisk oppmøte på campus.

Dersom gjeldende smittevernregler gjør det umulig for deg å være fysisk til stede, skal du umiddelbart gi beskjed til den som er ansvarlig for undervisningen eller aktiviteten. 

Merk at dette ikke gir fritak. I hvert enkelt tilfelle vil vi forsøke å finne en passende løsning, for eksempel at undervisningen eller aktiviteten gjennomføres på et senere avtalt tidspunkt. I noen tilfeller kan det kreves at du dokumentere fravær med legeerklæring.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss om faglærerutdanningen