Droppe til innhold

Augsburg University

Hjemmeside

Nettsiden til Augsburg University

Nettside for norske studenter ved Augsburg

Nettside for alle utvekslingsstudenter ved Augsburg

Beliggenhet

Minneapolis, Minnesota

Antall studenter

Ca. 4.000

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Augsburg University har ingen språkkrav.

Hva kan jeg studere?

Augsburg har et bredt fagtilbud og studenter fra mange fagdisipliner kan benytte denne avtalen: Psychology, business (marketing, finance, accounting, etc.), economics, film, communication og education er eksempler, og avtalen har vært mye brukt av studenter fra vernepleie, læringspsykologi og sosialt arbeid.

Kontakt internasjonal koordinator på ditt fakultet for nærmere informasjon om hvilke kurs som kan godkjennes.

Kurstilbudet ved Augsburg University

Studiepoeng

De fleste kurs gir 4 credits. 4 kurs, til sammen 16 credits, tilsvarer 30 studiepoeng.

Må jeg betale skolepenger?

Ja, det koster ca. US$ 13 400 pr. semester, og det dekker både bolig på campus og måltider ('meal plan').

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: slutten av august–desember

Andre semester: januar–mai

Bolig

Mer informasjon om bolig

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet