Droppe til innhold

American University Washington DC

Hjemmeside

American University Washington DCs nettside

Se også blogger fra deres studentambassadører

Beliggenhet

Washington DC

Antall studenter

Ca. 12.000 totalt. 400-700 pr. semester på Washington Semester Program.

Karakterkrav

American University krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på C eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Ellers kreves en TOEFL eller IELTS test, eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Hva kan jeg studere?

Avtalen med American University omfatter deres "Washington Semester Program". Dette er et unikt program som kombinerer en seminardel, en praksisdel hvor du er utplassert i en amerikansk bedrift/organisasjon og et mindre forskningsprosjekt.

Du kan velge ulike fagområder for ditt Washington Semester (tilbudet kan variere noe fra semester til semester:

  • American Politics
  • Foreign Policy
  • Global Economics and Business
  • Journalism & New Media
  • Sports Management & Media
  • Justice & Law
  • International Law and Organizations
  • Sustainable Development
  • Public Health Policy

Studiepoeng

15 credits pr. semester tilsvarer 30 studiepoeng.

Må jeg betale skolepenger?

Ja, det koster US$ 8 500 pr. semester. Enkelte avgifter kan tilkomme.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: midten av august til midten av desember

Andre semester: midten av januar til begynnelsen av mai

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig

Annet

Utveksling er kun mulig på bachelornivå.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet