Nicaragua | Utveksling barnehagelærer | Utveksling | LUI - Student

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land og grenser til Honduras og Costa Rica. Landet har kyst både til Stillehavet og Det Karibiske hav. Nicaragua har i overkant av 6 millioner innbyggere og Managua er hovedstaden.

Klimaet er tropisk i de lavere delene av landet og kjøligere i de høyereliggende områdene. En kjede av vulkaner, flere aktive, strekker seg fra nordvest ned mot Nicaraguasjøen som er Mellom-Amerikas største innsjø.

Selv om Nicaragua er ikke større enn Island, er det geografiske og kulturelle mangfoldet stort. Regionen øst i landet har den største gjenværende regnskogen i Mellom-Amerika. Den reduseres dessverre i raskt tempo. Nicaragua er tradisjonelt et jordbruksland med kaffe, sukker, kveg, tobakk og bananer som hoved-eksportvarer.

Nicaragua var en spansk koloni i perioden 1524–1821, og ble selvstendig i 1838. Offisielt språk er spansk. Ifølge Verdensbankens indikatorer er Nicaragua et av de fattigste landene i Latin-Amerika.

I Nicaragua bor dere i byen Leon. Vår lokale samarbeidspartner er FAREM- Facultad regional multidisciplinaria de Estelí.

 (Kilder: Wikipedia, Det store norske leksikon og globalis.no)

Hvem kan reise hit?

Studenter på barnehagelærerutdanningen heltid kan reise hit i sitt 6. semester.

Studenter på barnehagelærerutdanningen deltid som har tatt en engelskspråklig fordypning i sitt 7. semester, kan reise hit i sitt 8. semester

Studenter som skal til Nicaragua må kunne spansk muntlig.  Om du er usikker på om du er god nok, ta kontakt med internasjonal koordinator på instituttet.

Om praksisstedet

I Nicaragua bor du i byen Esteli. Dette er en middels stor by med ca. 200,000 innbyggere. Sammen med Granada er den Nicaraguas eldste by, og regnes som landets intellektuelle hovedstad. Esteli er den best bevarte byen i kolonistil og her ligger landets eldste universitet fra 1813.

LUIs partner er FAREM. Fakultetet har ca. 2000 studenter og er en del av Universitetet i Managua, UNAN (Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua – Managua). En av utdanningene deres er førskolelærerutdanning, den er femårig og de fleste jobber ved siden av studiene. Universitet organiserer oppholdet deres.

MOVEDUPCE (Movimiento de educadoras comunitarias de Estelí) er en organisasjon som har 200 barnehager i området. MOVEDUPCE organiserer praksis i barnehagen første perioden, og FAREM organiserer praksis i en statlig barnehage i andre perioden.

Første del av praksisperioden er i centros comunitarios, som er barnehager hvor de som er ansatt som lærere arbeider frivillig og ofte er uten formell utdanning. Lærerne får kun et lite symbolsk beløp pr måned for den jobben de gjør.

Den andre delen av praksisperioden er på en statlig drevet barneskole hvor barn 3-5 år går i aldersinndelte klasser. Alle lærere her har formell utdanning som lærere.

Losji

Organiseres av FAREM. Du vil dele en leilighet sammen med dine medstudenter fra BLU. Leiligheten vil ha internettilgang, og i utgangspunktet alt grunnleggende utstyr inklusiv sengetøy. Håndklær må tas med/anskaffes selv i Nicaragua.

Sykler: FAREM har noen sykler til utlån, mot depositum.  

Kostnader

Bolig koster ca. 2500 kr. pr. måned per person. Wifi er inkludert.

Transport til barnehagene/skolene ordnes lokalt. Dette er relativt rimelig, utgiftene fordeles likt. Sykkel kan være et alternativ men trafikken kan være uoversiktlig og farlig.

Annet

Oppholdet starter med to ukers obligatorisk språkkurs hvor studentene plasseres med lærer etter nivåtest. Kun de som er flytende i spansk får fritak for dette. Priser er 6 dollar per time, altså ca 240 dollar for 40 timer/to uker