Droppe til innhold

HELTID - Praksis- og studieopphold i utlandet

Barnehagelærerstudenter som studerer på heltid kan reise ut på praksis- og studieopphold i sitt siste semester. Vi tilbyr en rekke spennende studiesteder i Afrika. Du kan lese mer om de ulike stedene lengre ned på siden. Det kan variere fra år til år om alle studiestedene tilbys. Dette er avhengig av søkermassen og lokale forhold i vertslandene. Samtlige land tilbyr uforglemmelige opplevelser!

Opptakskrav

Du bør ha C i karaktersnitt, og kan ikke ha noen hengefag ved utreisetidspunktet. Når du fyller ut søknadsskjemaet, må du skrive et kort motivasjonsbrev som beskriver hvorfor du ønsker å reise. Det er ingen formelle krav til engelskkunnskaper, så lenge du kan engelsk godt nok til å kunne kommunisere uten nevneverdige problemer. Personlig egnethet kan bli vektlagt. 

Faglig opplegg og organisering

Du er i utlandet i tre måneder, fra ca. 11. januar til 11. april. Før avreise arrangeres det obligatoriske samlinger og forelesninger for å forberede deg på oppholdet. Alle studenter ved OsloMet som tar praksis i land i Sør må i tillegg gjennomføre et feltforberedende kurs.

I vertslandet har du som regel praksis i minst to ulike barnehager, fire dager i uken. Den siste dagen er satt av til studiedag. Arbeidsspråket i praksisbarnehagene er engelsk (unntak: dansk/norsk i Danmark). Det er satt av én studieuke, én skriveuke og én reiseuke i løpet av tiden du er ute.

I løpet av oppholdet skal du levere flere refleksjonsnotater og en prosjektoppgave i gruppe. Det skriftlige arbeidet gjøres på norsk og sendes elektronisk til lærere på BLU, OsloMet. Mange studenter velger å samle inn data til bacheloroppgaven sin mens de er ute, men dette er ikke et krav. Du leverer bacheloroppgaven samtidig som de som studerer i Norge, dvs. rundt 20. mai (datoen varierer noe fra år til år).

Les mer om det faglige opplegget i emneplanen.

Her kan du se bilder og lese mer om opplegget (pfd).

Hvilke land kan jeg reise til?

  • Ghana
  • Namibia
  • Uganda
  • England, Manchester
  • Danmark, Viborg 
  • (Nicaragua kun hvis UDs reiseråd skulle endre seg. Per i dag er det ikke trygt nok å reise dit.)

Kostnader

Du får lån og stipend fra Lånekassen som om du skulle ha vært i Norge når du er på praksisutveksling. Du får med andre ord de samme beløpene, og med de kommer man mye lenger i utlandet. I tillegg kan du søke om reisestøtte. Det er en engangssum som vanligvis er høyere enn det en tur-retur-flybillett koster. Per i dag er reisestøtten en engangssum på 10120, hvis du skal til Afrika.

Hvis du skal til Afrika, må du betale for vaksiner (ca. 2000 kr) og visum (ca. 1000 kr). Boligkostnader utgjør ca. 1500-1800 kr per person per måned i Afrika. Studentbolig i Viborg koster 2300  danske kroner for dobbeltrom og 2800 for enkeltrom. Husk at du kanskje må dekke boutgifter hjemme også, hvis du ikke kan si opp boligen eller fremleie den. Noen transportkostnader til og fra barnehagene må du også regne med. Dette er generelt ikke så dyrt. Mange studenter liker å utforske landet og omgivelsene i helgene, så det kan være lurt å ha med litt ekstra lommepenger til sightseeing.

Du kan lese mer om finansiering av utvekslingsstudier her.

Informasjonsmøter og veiledning

Du kan, når som helst, ta kontakt for å få individuell veiledning. 

Faglige spørsmål sendes til kursansvarlig Elisabeth Almaz Eriksen

Spørsmål om det praktiske rundt opplegget sendes til internasjonal koordinator Ingvild Frank: international-lui@oslomet.no

Søknad

Neste mulighet for utreise er januar 2020. Søknadsfristen er 22. mars 2019.

Fyll ut søknadsskjemaet