Alternativt studie- og praksisopphold i utlandet | Utveksling - Barnehagelærer | LUI - Student

HELTID - Praksis- og studieopphold i utlandet

HELTID - Praksis- og studieopphold i utlandet

Barnehagelærerstudenter som studerer på heltid kan reise ut på praksis- og studieopphold i sitt siste semester. Vi samarbeider med flere spennende studiesteder i Afrika og Europa. Samtlige land tilbyr uforglemmelige opplevelser!

Når og hvor skal jeg søke

Søknadsskjema fylles ut og sendes inn innen 18. mai 2022 for utveksling våren 2023. Du blir bedt om å sette opp prioriterte land i rekkefølge, men det er ikke sikkert du vil få førstevalget ditt. Søknadsskjema er åpent fra 15. april.  

Les mer om kravene for å bli godkjent som utvekslingsstudent på OsloMet sin sider om utveksling.

Faglig opplegg og organisering 

Du er i utlandet i tre måneder, fra ca. midten av januar til ca. midten av april. Før avreise arrangeres det obligatoriske samlinger og forelesninger for å forberede deg på oppholdet. Alle studenter ved OsloMet som tar praksis i land utenfor Europa må i tillegg gjennomføre et feltforberedende kurs.

I vertslandet har du som regel praksis i minst to ulike barnehager, fire dager i uken. Den siste dagen er satt av til studiedag. Det er i tillegg satt av tid til én studieuke, én skriveuke og én reiseuke i løpet av tiden du er ute.

Arbeidsspråket i praksisbarnehagene er engelsk. Unntak er dansk/norsk i Danmark og svensk/norsk i Sverige. 

I løpet av oppholdet skal du levere flere refleksjonsnotater og ulike individuelle og gruppeoppgaver. Det skriftlige arbeidet gjøres på norsk og sendes elektronisk til lærere på BLU, OsloMet. Mange studenter velger å samle inn data til bacheloroppgaven sin mens de er ute, men dette er ikke et krav. Du leverer bacheloroppgaven samtidig som de som studerer i Norge, dvs. rundt 20. mai (datoen varierer noe fra år til år).

Les mer om det faglige opplegget i emneplanen.

Hvilke land kan jeg reise til?

Se oversikt over utvekslingsavtaler.  

Kostnader

Du får lån og stipend fra Lånekassen som om du skulle ha vært i Norge når du er på praksisutveksling. Du får med andre ord de samme beløpene, og med de kommer man mye lenger utenfor Europa.

I tillegg får du reisestøtte fra Lånekassen. Det er en engangssum som vanligvis er høyere enn det en tur-retur-flybillett koster. Per i dag er reisestøtten en engangssum på 10120 kr for Afrika og 2464 kr for Europa. Av dette er 35prosent stipend og 65 prosent lån. 

I Viborg og Malmø får du Erasmus-stipend på ca. 3800 per måned. På grunn av Brexit er det fremdeles uklart om man får Erasmus-stipend eller noe tilsvarende til Manchester.

Hvis du skal til Afrika, må du betale for vaksiner (ca. 2-3000 kroner) og visum (ca. 1-2000 kr).

Boligkostnader utgjør ca. 2500-3500 kroner per person per måned i Afrika. I Viborg koster  det mellom 2500-3000 danske kroner for studenthybel. I Manchester finner du bolig selv, og det koster fra mellom 120 til 160£ i uka.

Noen transportkostnader til og fra barnehagene må du også regne med. Dette er generelt ikke så dyrt. Mange studenter liker å utforske landet og omgivelsene i helgene, så det kan være lurt å ha med litt ekstra lommepenger til sightseeing.

Du kan lese mer om finansiering av utvekslingsstudier her.

Informasjonsmøter og veiledning

Informasjonsmøte for heltidsstudentene er tirsdag 26. april klokka 16.15. Invitasjon er sendt til alle 2. klasse heltidsstudentene på studenteposten.

Du kan, når som helst, ta kontakt for å få individuell veiledning. 

Søknadsfristen er 18. mai 2022.