Droppe til innhold

HELTID - Praksis- og studieopphold i utlandet

Barnehagelærerstudenter som studerer på heltid kan reise ut på praksis- og studieopphold i sitt siste semester. Vi tilbyr en rekke spennende studiesteder i Afrika. Du kan lese mer om de ulike stedene lengre ned på siden. Det kan variere fra år til år om alle studiestedene tilbys. Dette er avhengig av søkermassen og lokale forhold i vertslandene. Samtlige land tilbyr uforglemmelige opplevelser!

Opptakskrav

Du bør ha C i karaktersnitt, og kan ikke ha noen hengefag ved utreisetidspunktet. Når du fyller ut søknadsskjemaet, må du skrive et kort motivasjonsbrev som beskriver hvorfor du ønsker å reise. Det er ingen formelle krav til engelskkunnskaper, så lenge du kan engelsk godt nok til å kunne kommunisere uten nevneverdige problemer. Personlig egnethet kan bli vektlagt. 

Faglig opplegg og organisering

Du er i utlandet i tre måneder, fra ca. midten av januar til midten av april. Før avreise arrangeres det obligatoriske samlinger og forelesninger for å forberede deg på oppholdet. Alle studenter ved OsloMet som tar praksis i land i Sør må i tillegg gjennomføre et feltforberedende kurs.

I vertslandet har du som regel praksis i minst to ulike barnehager, fire dager i uken. Den siste dagen er satt av til studiedag. Arbeidsspråket i praksisbarnehagene er engelsk. Det er satt av en studieuke og en skriveuke i løpet av tiden du er ute.

I løpet av oppholdet skal du gjøre flere refleksjonsnotater og en prosjektoppgave i gruppe. Det skriftlige arbeidet gjøres på norsk og sendes elektronisk til lærere på BLU, OsloMet. Mange studenter velger å samle inn data til bacheloroppgaven sin mens de er ute, men dette er ikke et krav. Du leverer bacheloroppgaven når du kommer hjem.

Eksamen avlegges ved OsloMet blant annet på bakgrunn av arbeidene du har gjort i løpet av oppholdet.

Les mer om det faglige opplegget i emneplanen.

Her kan du se bilder og lese mer om opplegget (pfd).

Hvilke land kan jeg reise til?

  • Ghana
  • Namibia
  • Uganda
  • Det kan i tillegg komme flere land, og de mest aktuelle er Danmark, England, Nederland og Sverige. I så fall vil vi informere om dem både her og via e-post, til alle studentkull som kan reise ut.

Kostnader

Du har rett på vanlig lån fra Lånekassen når du skal på praksisutveksling. I tillegg kan du søke om reisestøtte. Det er en engangssum som skal hjelpe deg med å dekke reiseutgiftene. Per i dag er dette en engangssum på ca. 8000-9000 kr.

Du må regne med noen ekstrautgifter i forbindelse med praksisoppholdet. Før avreise må du betale for flybillett, vaksiner og visum. Under oppholdet har du kostnader i forbindelse med bolig. Dette utgjør mellom 1500-1800 kr per person per måned. Husk at du kanskje må dekke boutgifter hjemme også. Noen transportkostnader til og fra barnehagene må du også regne med. Dette er generelt ikke så dyrt. Mange studenter liker å utforske landet og omgivelsene i helgene, så det kan være lurt å ha med litt ekstra lommepenger til sightseeing.

Du kan lese mer om finansiering av utvekslingsstudier her.

Informasjonsmøter og veiledning

28. januar, fra 11 til 12.30, blir det informasjonsmøte for heltidsstudenter fra 2017-kullet, i Pilestredet PARK 35, U 1007. 

Du kan også, når som helst, ta kontakt for å få individuell veiledning. 

Faglige spørsmål sendes til kursansvarlig Elisabeth Almaz Eriksen

Spørsmål om det praktiske rundt opplegget sendes til internasjonal koordinator Ingvild Frank: international-lui@oslomet.no

Søknad

Neste mulighet for utreise er januar 2020. Søknadsfrist er 22. mars 2019.

Fyll ut søknadsskjemaet (Søknadsskjemaet for de som søkte om å få reise ut i januar 2018 ligger her nå, det nye vil komme i god tid før søknadsfristen. Det er ikke mulig å dra til Nicaragua lenger, pga. urolighetene der.)