Droppe til innhold

ADCAM, Casa Refugiados

Dette gjelder praksis og prosjekt.

Hjemmeside

ADCAM, Casa Refugiados

Beliggenhet

Mexico City, Mexico 

Undervisningsspråk

Spansk

Korte videoer om Casa Refugiados:

https://www.youtube.com/watch?v=8mYAGWBECeI

https://www.youtube.com/watch?v=1sAQh__4DvQ (laget av 2.års studenter)

Antall plasser

Ca. 5 studenter.

Studiepoeng

Se programplan for ditt studium.

Språkkrav

Prosjektstudenter: det er viktig at minst 2 studenter i gruppen har høy spansk språkkompetanse, og at øvrige medlemmer kan grunnleggende spansk.

Hva kan jeg studere?

Du foreslår tema når du søker. Videre vil tema for prosjekt- eller praksis avklares i samråd med veileder.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav